Tourist InformantTourist Informant

Commemorative plaques in Ojców, Ojcowski National Park and the surrounding area

Tablica Pamiątkowa Powstania Styczniowego

Return <<
  • Tablica Pamiątkowa Powstania Styczniowego

    Ojców

Description of the object

Tablica znajduje się na budynku "Pod Łokietkiem" który to wiąże się z powstaniem styczniowym. Na tablicy zaprojektowanej przez krakowskiego rzeźbiarza Antoniego Kostrzewę widnieje napis:

"Dom ten dawny Hotel pod Łokietkiem w Ojcowie był główną kwaterą oddziału powstańców roku 1863 dowodzonego przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego. Stąd wyszli w ostatni bój. 
 
W 125 rocznicę powstania styczniowego 1863-1988. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze."

Nad napisem jest umieszczony wzór pieczęci ówczesnego rządu narodowego (Orzeł, Pogoń, św. Michał Archanioł i napis "Boże Zbaw Polskę").

Z HISTORII OJCOWA
 
Dolina Prądnika stała się widownią przygotowań do powstania 1863 r. i miała żywy udział w przebiegu walk narodowowyzwoleńczych. W Skale i Pieskowej Skale stoczono kilka bitew z wojskami carskimi. W Ojcowie i Pieskowej Skale stacjonował czasowo obóz Mariana Langiewicza, przybyły z Kielecczyzny w celu zdobycia większej ilości amunicji i żywności. 
 
Apolinary Kurowski, ówczesny naczelnik wojenny województwa krakowskiego, założył w Ojcowie obóz wojskowy o charakterze szkoleniowym, który miał stanowić zalążek przyszłej armii polskiej. W okresie swego największego rozwoju obóz liczył ponad 2000 ludzi, z czego 600 uzbrojono w kosy, a blisko 1000 dysponowało bronią palną, przeważnie myśliwską albo inną przestarzałą, reszta natomiast nie miała żadnej broni. 
 
Główną kwaterą obozu był hotel "Pod Łokietkiem" w dzisiejszym Parku Zamkowym (d. Zdrojowym) w Ojcowie, gdzie mieściła się kancelaria sztabowa, koszary części kosynierów i strzelców oraz szpital. Pozostałą część powstańców rozlokowano w domach włościańskich wzdłuż całej Doliny Prądnika, w tym również w Pieskowej Skale.
 
W obozie ojcowskim najlepszym uzbrojeniem, umundurowaniem i wyszkoleniem wyróżniał się oddział "żuawów śmierci", założony w lutym 1863 r. przez płk. Franciszka Rochebrune'a, oficera francuskiego, założyciela szkoły fechtunku w Krakowie. W skład oddziału wchodziła głównie młodzież akademicka i rzemieślnicza Krakowa. 

 
Obóz A. Kurowskiego zagrożony przez koncentrację wojsk carskich w rejonie Ojcowa, uderzył 17 II 1863 r. na Miechów, gdzie został zupełnie rozbity. Najwięcej strat ponieśli tam "żuawi" Rochebrune'a.

Literatura:
- Józef Partyka, przewodnik OJCOWSKI PARK NARODOWY - Warszawa 1979
 - Wikipedia - Wolna Encyklopedia

Location