Zastrzeżenia i prawa autorskieZastrzeżenia i prawa autorskie

Zastrzeżenia prawne

Witryna www.ojcow.pl nie jest Informacją Turystyczną czy też oficjalną stroną miejscowości Ojców lub Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Witryna www.ojcow.pl jest udostępniania na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.

Witryna www.ojcow.pl jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel witryny, ECOTRAVEL nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie gwarantujemy, że informacje i ceny zawarte na naszych stronach są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

ECOTRAVEL zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. ECOTRAVEL nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny www.ojcow.pl Ponadto wszelka zawartość witryny ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.ojcow.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

Właściciel witryny Ojcow.pl nie bierze odpowiedzialności za dostarczone i umieszczone materiały, zdjęcia i treści w ogłoszeniach i reklamach widniejących na łamach serwisu a które zostały dostarczone przez ogłaszających się w serwisie Reklamodawców.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości witryny internetowej www.ojcow.pl są w całości zastrzeżone na rzecz ECOTRAVEL z siedzibą w Krakowie. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody ECOTRAVEL jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.

Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako "prasowe" jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.

Deklaracje Poszanowania Prywatności

ECOTRAVEL oświadcza, że:
  • informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań.
  • informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Ponadto użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub wymazania w każdej chwili.
  • powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność ECOTRAVEL z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.
  • w celu usprawnienia działania witryny, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statycznych.