Patronat medialnyPatronat medialny

Bezpłatnie promujemy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne.
Portal lokalny www.ojcow.pl, wypełniając misję mającą na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego o Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, proponuje bezpłatną promocję wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na zasadzie patronatu medialnego. Jest to bardzo efektowna forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Oferta skierowana jest do:

 • firm zajmujących się profesjonalną działalnością artystyczną, koncertową, itp.,
 • domów kultury, kin i teatrów,
 • muzeów, biur artystycznych i galerii,
 • szkół i uczelni wyższych,
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.),
 • klubów sportowych,
 • mediów (prasy, radia i telewizji),
 • innych instytucji organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych.

Oferujemy:

 • atrakcyjną prezentację informacji o danej imprezie na stronie głównej portalu, w przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilości informacji - oddzielną stronę ze szczegółami i atrakcyjny adres np. www.ojcow.pl/nazwa_imprezy,
 • oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik, plików dźwiękowych,
 • szybką aktualizację (np. podanie wyników rozgrywek tuż po zakończeniu meczu),
 • prezentację animowanego banera reklamowego o imprezie na stronach portalu,
 • możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo),

Oczekiwania:

 • opublikowanie adresu portalu www.ojcow.pl w materiałach informacyjnych i na plakatach (np. Szczegóły w Internecie: www.ojcow.pl),
 • prezentacji adresu w trakcie trwania imprezy,
 • w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu - w miarę możliwości - w publikacjach i programach o imprezie,
 • zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy,
 • w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) - co najmniej dwóch biletów do rozdania w konkursie internetowym,
 • pierwszeństwa w publikacji szczegółów związanych z imprezą,
 • wyłączności patronatu internetowego.

Uwagi techniczne:

Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. (wówczas redakcja przygotuje strony internetowe we własnym zakresie), ale preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych.

Wymagania:

 • pliki tekstowe - w formacie .doc (Microsoft Word), .rtf lub .txt (środkowoeuropejski system kodowania polskich liter - ISO-8859-2),
 • zdjęcia - w formacie .jpg,
 • pliki graficzne - w formacie .cdr (Corel 7.0 i wzwyż), .gif lub .jpg,
 • pliki dźwiękowe - w formacie .wav lub .mp3,
 • animowane banery reklamowe - w formacie .gif, rozmiary 468x60 pikseli (ew. 100x450), wielkość pliku nie większa jak 20 kb,
 • strony internetowe - w formacie .html (.htm, .shtml).
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.

Uwagi końcowe:

Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie - w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.
Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.
Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach - prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.