Ważne telefonyWażne telefony

  • Telefon alarmowy - 112
  • Policja - w Skale (12) 389-10-07
  • Policja - Komenda Powiatowa - (12) 635-11-00
  • Straż Pożarna - 998
  • Pogotowie Ratunkowe - 999
  • Pogotowie Ratunkowe w Skale - (12) 389-19-99