Informator turystycznyInformator turystyczny

Zamki i grodziska w Ojcowie, Ojcowskim Parku Narodowym i okolicy

Grodzisko na Wzgórzu Okopy

Powrót <<
  • Grodzisko na Wzgórzu Okopy

    Ojców
    tel.: -

Opis obiektu

Położenie: na trasie zwiedzania szlaku zielonego prowadzącego z Ojcowa przez Jaskinię Ciemną i Wzgórze Okopy. Z dawnego grodu pozostały jedynie wały ziemne jednak wyjście tutaj zostanie nagrodzone przepięknymi widokami na Dolinę Prądnika.
HISTORIA I ZWIEDZANIE

Idąc szlakiem zielonym już nad Jaskinią Ciemną szlak wiedzie skrajem parku, mniej więcej wzdłuż granicy lasu i pól uprawnych, przez drzewostan mieszany przechodzący stopniowo w zbiorowiska bukowe. Po kilkunastu minutach dochodzimy do kolejnego punktu widokowego na Dolinę Prądnika - tj. Skałki Baraniej, zwanej również Wapiennikiem.
  
Dalej idąc za znakami zielonymi mijamy niewyraźną ścieżkę biegnącą w poprzek i po 5 min dochodzimy do dwóch biegnących równolegle do siebie wałów ziemnych. Są to resztki grodziska zwanego Okopy, rozpoznanego w 1898 r. przez S. J. Czarnowskiego. 

Od strony Doliny Prądnika i Wąwozu Smardzowickiego (w starszej literaturze Smardzewskiego) jest ona ograniczona stromymi skałami, od wsch. zaś, a więc od strony otwartej wierzchowiny jurajskiej, obronę gwarantowały wspomniane wały. 

Ostatnie badania Andrzeja Żakiego z 1970 r. wykazały fazy zasiedlenia tego terenu przypadające na neolit i wczesne średniowiecze, czyli na okres panowania księcia Konrada Mazowieckiego. Nie potwierdzono wprawdzie istnienia tu budynku, lecz w jednym z wałów znaleziono nikłe ślady konstrukcji drewnianej w postaci zwęglonych bierwion, grubą warstwę czerwonej polepy oraz prawie 1800 ułamków naczyń pochodzących z trzech lub czterech faz osadniczych. Najwięcej z nich (1162) przypada na wczesne średniowiecze i reprezentuje tzw. horyzont konradowski z 1231 r.  

Niektóre fragmenty ceramiki z XIV w. A. Żaki wiąże z użytkowaniem grodziska i sąsiedniej jaskini Okopy Wielkiej Dolnej przez ukrywającego się tu wnuka Konrada Mazowieckiego - Władysława Łokietka, którego miejsce ukrywania się nie zostało jednak dokładnie zlokalizowane i najczęściej łączy się je ze znaną Jaskinią Łokietka.
Kilkanaście metrów poniżej znajduje się, położona 90 m nad dnem Doliny Prądnika, Jaskinia Okopy Wielka Dolna (w Okopach Wielka Dolna) o długości 110 m. Otwór jaskini jest dobrze widoczny z serpentyn. Za nim znajduje się jasna komora wstępna z dużym oknem z lewej strony, w pn. ścianie. Z komory tej odchodzą trzy bardzo ciasne korytarze, w tym dwa pn. biegną jeden nad drugim i łączą się z pd., a następnie przechodzą w niedostępną szczelinę.
---
Literatura:
- Józef Partyka, przewodnik OJCOWSKI PARK NARODOWY - Warszawa 1979

Lokalizacja

Cennik Cennik

Wstęp: bezpłatnie