Informator turystycznyInformator turystyczny

Wzgórza i skały w Ojcowie, Ojcowskim Parku Narodowym i okolicy

Ojców

Pieskowa Skała

Odległość od Ojcowa autem: ok. 6,8 km / 9 min
pieszo: ok. 6,8 km / 1 godz. 26 min.