Informator turystycznyInformator turystyczny

Muzea w Ojcowie, Ojcowskim Parku Narodowym i okolicy

Ekspozycja Przyrodnicza w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN w Ojcowie

Powrót <<
  • Ekspozycja Przyrodnicza w Centrum Edukacyjno-Muzealnym OPN w Ojcowie

    Ojców

Opis obiektu

Będzie otwarta od stycznia do 19 kwietnia, listopad, grudzień:
- od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 9:00-14:40 (ostatnie wejście), po dokonaniu z jednodniowym wyprzedzeniem zgłoszenia dla grupy minimum 10 osób;

od 20 kwietnia do 12 maja i od 24 czerwca do 31 października:
- od poniedziałku do soboty (wraz z dniami świątecznymi) w godz. 9:00-15:00 (ostatnie wejście), 

od 13 maja do 23 czerwca:
- od poniedziałku do soboty (wraz z dniami świątecznymi) w godz. 9:00-16:00 (ostatnie wejście), 

Lokalizacja

Cennik Cennik

Uwaga! Dla grup zorganizowanych (minimum 15 osób) możliwa rezerwacja wejść - (zakładka: Rezerwacja zwiedzania, na stronie głównej), tylko wcześniejsza rezerwacja daje gwarancję zwiedzania Ekspozycji; 

Uwaga! Zwiedzanie indywidualne - możliwe po zebraniu się minimum 5 osób w godzinach otwarcia muzeum (warunek: pierwszeństwo zwiedzania mają grupy zorganizowane z uprzednio potwierdzoną rezerwacją).


Opłata ulgowa przysługuje:

  • - dzieci > 3 lat, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia
  • - opiekunowie grup (1 na 10 uczestników)
  • - emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne (za okazaniem stosownej legitymacji uprawniającej do zniżki)
  • - rodziny pracowników polskich parków narodowych oraz pracownicy Parków Krajobrazowych i PGL LP za okazaniem stosownej legitymacji służbowej
  • - posiadacze Karty Dużej Rodziny

Cennik na rok 2024

opłata normalna z projekcją filmu 3D 20 zł
opłata ulgowa z projekcją filmu 3D 10 zł
opłata normalna bez projekcji filmu 3D 14 zł
opłata ulgowa bez projekcji filmu 3D 7 zł
opłata za zwiedzanie dioramy 3 zł
opłata za projekcję filmu 3D 6 zł
opłata za zwiedzanie dioramy 6 zł
opłata za zniszczenie okularów 3D 50 zł
opłata za toaletę (nie dotyczy osób z biletem) 2 zł