AktualnościAktualności

24.02.2021

Wiadomości

Zimowy monitoring nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym już za nami!

33 liczenie nietoperzy objęło 21 obiektów, w tym 20 jaskiń.


Zimowy monitoring nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym już za nami! 

W dniach 05-07.02.2021 członkowie Sekcji Teriologicznej KL UPP wraz z prof. UPP dr. hab. Witoldem Grzywińskim, opiekunem sekcji, udali się do Ojcowskiego Parku Narodowego w celu corocznego monitoringu nietoperzy zimujących w jaskiniach.

Stosując wymogi reżimu sanitarnego skontrolowano 21 obiektów, w tym 20 jaskiń.

Odnotowano 777 nietoperzy z 9 gatunków, w tym aż 679 podkowców małych (Rhinolophus hipposideros). Liczba nietoperzy tego gatunku z roku na rok wzrasta, szczególnie w Jaskini Ciemnej, w której w tym roku stwierdzono aż 599 osobników!

Pozostałymi gatunkami stwierdzonymi w trakcie tegorocznych liczeń według liczebności były: nocek duży (Myotis myotis), mopek zachodni (Barbastella barbastellus), nocek rudy (M. daubentonii), nocek orzęsiony (M. emarginatus), mroczek późny (Eptesicus serotinus), nocek Branta/wąsatek/alcathoe (M. mystacinus complex), gacek brunatny (Plecotus auritus) oraz podkowiec duży (R. ferrumequinum).---
autor: Katarzyna Sycz
Prezes Sekcji Teriologicznej KL UPP
---