AktualnościAktualności

13.07.2023

Wiadomości

Ścieki w Prądniku!

W Ojcowskim Parku Narodowym dochodzi do poważnego problemu ekologicznego. Niesprawna oczyszczalnia ścieków w gminie Skała nieustannie zasila rzekę Prądnik brudnymi ściekami...


W Ojcowskim Parku Narodowym dochodzi do poważnego problemu ekologicznego. Niesprawna oczyszczalnia ścieków w gminie Skała nieustannie zasila rzekę Prądnik brudnymi ściekami, szczególnie w weekendy, kiedy park odwiedzają turyści. Wiele instytucji, w tym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, mieszkańcy i przyrodnicy, alarmują o problemie.

Podczas kontroli zauważono, że ścieki, zawierające między innymi resztki papieru toaletowego i chusteczek, są wprowadzane do rzeki. Gmina Skała otrzymała karę od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za przekroczenia norm, wynoszącą ponad 20 tysięcy złotych. Termin płatności kary został odroczony do końca 2023 roku, pod warunkiem przebudowy oczyszczalni na przepompownię ścieków.

Tymczasem, mimo dowodów i zastrzeżeń, burmistrz Skała utrzymuje, że ścieki nie są wprowadzane do rzeki. Zapewnia także, że gmina jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i finansowania przebudowy oczyszczalni.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął kroki w celu cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków z oczyszczalni, co może skutkować koniecznością likwidacji wylotu z oczyszczalni do rzeki. Ponadto, instytucje kontrolne badają również nielegalny przelew burzowy, który odprowadza brudne ciecze do rzeki.

Na koniec, rzecznik prasowy WIOŚ przypomniał, że zrzuty ścieków są kontrolowane i dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W Skale zrzuty ścieków odbywają się jednak kilka razy w miesiącu i są bezprawne, ponieważ gmina nie posiada na to pozwolenia.

Źródło: [Dziennik Polski]