AktualnościAktualności

15.05.2018

Wiadomości

Policja apeluje o prawidłowe parkowanie samochodów w Ojcowskim Parku Narodowym

Małopolska Policja apeluje do wszyskich przyjeżdżających do Ojcowskiego Parku Narodowego o parkowanie swoich samochodów w miejscach do tego dozwolonych.


Od dłuższego czasu w Ojcowie i w Pieskowej Skale policja interweniuje w przedmiocie nieprawidłowego parkowania pojazdów, w szczególności w okolicy Ojcowskiego Parku Narodowego. Do Komisariatu Policji w Skale  dociera coraz więcej zgłoszeń o nieprawidłowym parkowaniu pojazdów w Ojcowskim Parku Narodowym. Dotyczą one niestosowania się do znaków zakazu parkowania, zastawiania wjazdów, parkowania pojazdów na chodnikach, co znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańcom. Dodatkowym, a nawet najważniejszym problemem jakie niesie nieprawidłowe parkowanie w tej okolicy jest fakt, iż służby ratunkowe często mają uniemożliwiony przejazd do osób potrzebujących pomocy. Ponadto pojazdy parkowane na zakazach przyczyniają się do niszczenia przyrody. 

Takie zgłoszenia wpływają do Policji telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Ponadto, mieszkańcy składają zawiadomienia o popełnionych wykroczeniach, dołączając zrobione zdjęcia. Na jednej zgłoszonej interwencji policjanci ujawniają od kilku do kilkunastu nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

W tej sytuacji zadaniami policjantów, którzy pełnią służbę w okolicy OPN jest zapewnienie płynności ruchu na drodze i przejezdności drogi powiatowej oraz niedopuszczenie do parkowania pojazdów w okolicy Kaplicy na Wodzie, rejonie skrzyżowania w Ojcowie oraz drogi w kierunku Złotej Góry. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w okolicy wspomnianej kaplicy w oznaczonych godzinach parkowanie pojazdów jest dozwolone. Kierowcy niestety dla własnej wygody nie korzystają z dostępnych miejsc parkingowych i chcąc dojechać do samego centrum OPN, parkują pojazdy wzdłuż drogi i innych miejscach niedozwolonych. Należy również pamiętać, że wyciąganie konsekwencji, po licznych zgłoszeniach dotyczących nieprawidłowego parkowania, wymaga dużego zaangażowania policjantów, którzy zamiast egzekwować prawo w tym zakresie, mogliby udzielać pomocy i strzec bezpieczeństwa w innych rejonach miasta Skała i gmin podległych.

Wobec kierowców pojazdów, które policjanci zastają na miejscu są nakładane mandaty karne lub kierowane wnioski do sądu o ukaranie (sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 5000 zł). Za nieprawidłowe parkowanie nie tylko można otrzymać grzywnę, konsekwencją może być również odholowanie pojazdu na koszt właściciela.

Informujemy, iż w okolicy Ojcowskiego Parku Narodowego można zaparkować wyłącznie na wyznaczonych parkingach. Zalecane jest aby w czasie zwiedzania Parku zostawić samochód na parkingu przy polu namiotowym na Złotej Górze. Parking ten posiada ponad 200 miejsc parkingowych. Przejście z tego parkingu do centrum Ojcowa zajmuje ok. 20 min. (szlak czarny, obok domu wycieczkowego „Zosia”) lub ok. 40 min. Doliną Sąspowską (szlak początkowo zielony, później żółty). Na terenie Parku znajduje się również parking w Pieskowej Skale, kilka tego typu obiektów zlokalizowanych jest też w otulinie w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

Źródło: Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie