AktualnościAktualności

14.01.2021

Wiadomości

Otwarcie mostku na Drewnianej Drodze

Od dzisiaj można skorzystać z nowego mostku nad Prądnikiem prowadzącym Drewnianą Drogą w stronę Skały.


Na otwarcie mostku prowadzącego w stronę Skały "Drewnianą Drogą" wiele osób czekało.

Dzisiaj, 14 stycznia 2021 roku, w 65 rocznicę powstania Ojcowskiego Parku Narodowego, dyrekcja po remoncie i uzyskaniu wszelkich niebędnych zgód udostepniła go zwiedzającym.

---
Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika prowadzono już przed drugą wojną światową. Projekt utworzenia rezerwatu przyrody w Dolinie Prądnika i Sąspowskiej powstał pod kierunkiem prof. Władysława Szafera w 1924. Z jego inicjatywy opracowano pierwszą monografię przyrodniczą Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej i zaprojektowano pierwszy rezerwat przyrody, który według autorów (prof. Szafer i inż. S. Richter) miał „służyć nauce jako teren badań naukowych, a dla turystów przygodnie odwiedzających te strony oraz dla letników (...) stanowić źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych”.

Do utworzenia rezerwatu przed II wojną światową jednak nie doszło, a plany te zaczęły być realizowane dopiero w 1953.
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 1956 utworzono Ojcowski Park Narodowy, jako szósty w Polsce.