AktualnościAktualności

12.02.2021

Wiadomości

Nowe oblicze Zamku Pieskowa Skała

Zamek Królewski na Wawelu rozpoczyna wielką modernizację swojego oddziału – Zamku Pieskowa Skała.


Zamek Królewski na Wawelu rozpoczyna wielką modernizację swojego oddziału – Zamku Pieskowa Skała. To projekt „Wielokulturowa Rzeczpospolita – Zamek Pieskowa Skała”, który decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego, jest finansowany w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Koszt modernizacji Zamku wyniesie 18 mln zł.

Zamek Pieskowa Skała

Zamek Pieskowa Skała położony w odległości 30 km na północny zachód od Krakowa, w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego, od wieków góruje nad malowniczą Doliną Prądnika. Wpisany w jurajski krajobraz ze słynną Maczugą Herkulesa jest dziś jedyną dobrze zachowaną warownią na Szlaku Orlich Gniazd i należy do najważniejszych nowożytnych rezydencji na terenie Małopolski i całego kraju. Dziś jako Muzeum stanowi oddział Zamku Królewskiego na Wawelu.

W 2016 roku zakończony został remont Zamku Pieskowa Skała obejmujący m.in. odnowienie elewacji oraz całkowitą wymianę dachów, finansowany ze środków MKiDN oraz funduszy norweskich. Naturalne procesy starzenia się obiektu i zużycie techniczne przyczyniły się jednak do podejmowania kolejnych prac konserwatorsko-adaptacyjnych. Ich zakres w projekcie uznano za priorytetowy z uwagi na pogarszający się stan zespołu zabytkowego oraz jakość świadczenia usług, jak również włączenie do życia kulturowego osób z niepełnosprawnościami. Największe utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami stwarzają dziedzińce. Nawierzchnie w obrębie obu dziedzińców i sieni wykonane są bowiem z dzikiego wapienia o nierównej strukturze, stwarzającej utrudnienia w poruszaniu się.

Projekt obejmuje również konserwację kaplicy św. Michała Archanioła wraz z pierwotną XVII-wieczną polichromią, obecnie zakrytą późniejszymi nawarstwieniami. Konserwacji poddane zostaną również muzealia wpisane do inwentarza Zamku Królewskiego na Wawelu -  dwie barokowe szafy oraz datowany na początek XVII wieku ołtarz znajdujący się w kaplicy. Główne założenia prac konserwatorskich we wnętrzu kaplicy to: zapewnienie dobrego stanu technicznego wszystkich elementów wystroju oraz przywrócenie pierwotnego wyglądu XVII-wiecznej dekoracji.

W ramach projektu zostanie również dokonany specjalistyczny pomiar warunków klimatycznych panujących na ekspozycji w Zamku, w celu stworzenia lepszej ochrony dla muzealiów i całego obiektu.

Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu zyska też nową wystawę. „Kultura staropolska” powstanie w czterech salach na parterze Zamku Pieskowa Skała, a jej otwarcie planowane jest na lipiec 2023. Zwiedzający będą mieli możliwość dogłębnego poznania kultury staropolskiej poprzez wybrane eksponaty ze zbiorów Wawelu z dziedziny malarstwa, złotnictwa, rzemiosła artystycznego i militariów. Nową ekspozycję zwiedzimy również wirtualnie. Wszystko za sprawą najnowocześniejszych technologii prezentujących zbiory w atrakcyjny i nowoczesny sposób.

Planowane zakończenie projektu przypada na grudzień 2023, jednak nie oznacza to zamknięcia Zamku dla zwiedzających. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom m.in. kładkom, zwiedzający będą mogli obserwować modernizację dziedzińca, a także trwające podczas remontu prace archeologiczne.

Lista dofinansowanych projektów w ramach I naboru wniosków do Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

***
Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego