AktualnościAktualności

25.02.2019

Wiadomości

Nietoperze w Ojcowskim Parku Narodowym policzone!

Liczenie nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym zakończone. Wielmy ile nietoperzy i gatunków zamieszkuje okoliczne jaskinie.


Na przełomie stycznia i lutego (31.01-03.02) członkowie Sekcji Teriologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu już po raz 31 odwiedzili Ojcowski Park Narodowy w celu wykonania zimowej inwentaryzacji chiropterologicznej w obiektach na terenie Parku. 

W tym roku skontrolowano 17 obiektów, z czego 16 to były jaskinie.

Odnotowano 639 nietoperzy należących do 10 z 27 krajowych gatunków.
 

Nie było zaskoczeniem, że większość z nich, bo aż 88% stanowiły podkowce małe (Rhinolophus hipposideros).
  

Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros)

Odnotowano również przedstawicieli gatunków: nocek duży (Myotis myotis), nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek łydkowłosy (Myotis dasycmene), nocek Brandta/wąsatek (Myotis brandti/mystacinus), mroczek późny (Eptesicus serotinus), gacek brunatny (Plecotus auritus) oraz mopek zachodni (Barbastella barbatellus).
 
Myotis myotis in hand
Nocek duży (Myotis myotis)
 
Myotis emarginatus
Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus)
 
Myotis-P1040975
Nocek rudy (Myotis daubentonii)

Myotis dasycneme
Nocek łydkowłosy (Myotis dasycmene)

fot. W. Grzywiński, grupowe OPN 2019
Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu fot. W. Grzywiński

autor: Kinga Trzeciak-Sieprawska
Prezes Sekcji Teriologicznej KL UPP